Proje Yönetimi

Proje yönetimi, kısıtlı zaman, maliyet ve teknik yeterlilikler göz önünde bulundurularak, projenin en etkin şekilde yürütülmesi ve sonlandırılması için, personel, ekipman, makina, hammadde gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi işidir.

Başarılı bir proje, müşterinin istediği zamanda teslim edilen, beklenen tüm özelliklere sahip ve taahhüt edilen kalitede ürün veya hizmetin sunulduğu, üstelik tüm bunların planlanan bütçe dahilinde gerçekleştiği projedir.

4C Mühendislik proje yönetim hizmeti, başarılı bir proje garanti eder. Proje süresi firma belirlenir ancak projeye ait tüm veriler incelenerek uygunluğu 4C Mühendislik tarafından değerlendirilir.

Firma ile karşılıklı oluşturulan iş kalemleri belirlenerek proje planı oluşturulur. Kilometre taşları, kritik yollar belirlenir ve PERT analizi yapılır. Yapılan tüm çalışma bir rapor halinde sunulur ve antant kalınan plan için Gannt şeması hazırlanır.

4C Mühendislik proje yönetim hizmeti gerçek zaman, maliyet ve performansı izlemesi faaliyetlerini de kapsar. Gerçekleşen rakamlarla plan rakamlarını karşılaştırır, düzeltme veya hızlandırma faaliyetlerinin gerekli olup olmadığına karar verir. Gerekli olması durumunda ise seçeneklerini değerlendirip bütçelendirilerek üst yönetime sunar. Böyle interaktif bir proje yönetimi gerçekleşirken, iş kalemlerinin zamanında tamamlanması için projenin tüm aşamalarının takibi dışardan bir göz tarafından gerçekleşir.

fake oakleys cheap mlb jerseys Louboutin outlet discontinued mbt shoes discount mlb jerseys Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Shoes Outlet herve leger outlet cheap soccer jerseys Louboutin outlet Louboutin outlet thailand soccer jerseys Christian Louboutin outlet Louboutin outlet wholesale nba jerseys cheap seahawks jerseys