Proses Geliştirme

Müşterinin hep daha kaliteli ve ucuza üretim talep ettiği, buna karşın hammadde ve işletme maliyetlerinin sürekli arttığı günümüz koşullarında, karlılığı artırmak veya sabit tutmak ancak değişik yaklaşımlarla ve bunların sonucunda en uygun çözümü hayata geçirmekle mümkün olabilmektedir. Proses geliştirme veya iyileştirme, fireleri ve ek işçilikleri en aza indirgemek, gereksiz operasyonlardan kaçınmak kısacası üretimde verimliliği arttırmak ürün maliyetini doğrudan etkileyen en önemli unsurdur. Ancak işletmeciler ve çalışanlar gerek iş yoğunluğu gerekse proses geliştirmenin, geliştirmemekten daha pahalıya mal olacağını düşünerek proses geliştirmekten kaçınmaktadırlar. Herkesin her şeyi üretebildiği bir ortamda fark yaratmak kaliteli ve ucuz ürün üretmekle ile mümkün olabilmektedir. İşte bu noktada 4C Mühendislik yeni proje başlangıcında ya da mevcut üretim proseslerinizi iyileştirme çalışmalarınıza destek vermektedir.

4C Mühendislik İş Akışı

Proseslerinizin tanımlanıp analiz edilmesinin ardından ilk olarak işin teslim süresi belirlenir ve bir proje zaman planı hazırlanır. Proje zaman planının ilk kilometre taşı, projeye ait Proses FMEA yapılması veya varsa güncellenmesidir. FMEA çıktısı olarak geliştirilmesi gereken operasyonlar belirlenerek, nasıl geliştirilmesi gerektiği tespit edilir. Varsa ilgili prosesten etkilene diğer prosesler incelenir. Geliştirme mevcut teknoloji ve bu teknolojilerin uygulanabilirliğine ait fizibilite çalışması ile devam eder. Gerekli yatırımların (eleman, ekipman, kalıp, makina vb.) ürün maliyetine etkileri ve yıllık kazanımlar belirlenir.

Çalışma boyunca 4C Mühendislik ekibi, proje zaman planında belirtildiği şekilde ara raporlar sunar ve proses geliştirme çalışmaları karşılıklı geri bildirimler ile devam eder. Gerekli durumlarda beyin fırtınası toplantıları düzenlenir ve son olarak proses geliştirme faaliyet raporu üst yönetime sunulur. Faaliyetlerin kabul edilmesinin ardından, 4C Mühendislik ekibi, prosesin implementasyonu aşamasında da gerek duyulması halinde destek verir.

fake oakleys cheap mlb jerseys Louboutin outlet discontinued mbt shoes discount mlb jerseys Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin outlet Christian Louboutin Shoes Outlet herve leger outlet cheap soccer jerseys Louboutin outlet Louboutin outlet thailand soccer jerseys Christian Louboutin outlet Louboutin outlet wholesale nba jerseys cheap seahawks jerseys